WETTELIJK

WETTELIJKE INFORMATIE EN ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

Door deze site te gebruiken, erkent u dat u kennis hebt genomen van de onderstaande voorwaarden en stemt u ermee in deze na te leven. Ze zijn met name bedoeld om u te informeren over de inhoud van de site, het bestaan van intellectuele eigendomsrechten die moeten worden gerespecteerd, evenals de methoden voor het verzamelen en verwerken van informatie over u in het kader van de uitvoering van deze website. De inhoud ervan kan veranderen.

1. WETTELIJKE VERMELDINGEN

Eigenaar

De site abylsen.com is eigendom van het bedrijf Abylsen.

De site pilifesciences.com is eigendom van het bedrijf pi life sciences dat deel uitmaakt van de Abylsen Group.

  • Hoofdkantoor: Ottergemsesteenweg-Zuid 808 B166, 9000 Gent, België
  • Telefoon: +32 (0) 9 298 20 00
  • Geregistreerd bij het RCS in Parijs onder het nummer 810 001 883
  • Beroep: Engineering, Technical Studies – EPA-code: 7112B
  • Bedrijfsnummer: BE 0865 904 944
  • RPR: BVBA

 

DIRECTEUR VAN DE PUBLICATIE VAN DE SITE

M. Frédérique Backaert

HOSTING VAN DE SITE

Deze site wordt gehost door: COMBELL.

Deze site is ontwikkeld en geïntegreerd door: CONCILIUM.digital.

 

2. INHOUD VAN DE SITE – AANSPRAKELIJKHEID

Abylsen besteedt veel zorg aan de verspreiding van kwaliteitsinformatie op de website abylsen.com, en streeft ernaar de juistheid en actualiteit van de verspreide informatie te waarborgen, waarbij zij zich het recht voorbehoudt de inhoud te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te corrigeren. De informatie op de zogenaamde website is echter louter indicatief, niet-exhaustief en niet-contractueel. Abylsen wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen in deze informatie. Evenzo rust op Abylsen slechts een middelenverbintenis en kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade ten gevolge van verkeerd gebruikte en/of onjuiste of onvolledige informatie, met inbegrip van ontoegankelijkheid, gegevensverlies en/of de aanwezigheid van virussen op de site, zonder dat deze opsomming limitatief is. Bovendien kan Abylsen niet aansprakelijk worden gesteld voor de vertraging, het verlies of de verkeerde verspreiding van een e-mail, of voor het al dan niet verzenden ervan naar een onjuist e-mailadres.
Ten slotte biedt de site abylsen.com toegang tot andere sites die hun eigen juridische gegevens kunnen hebben, die geraadpleegd en gerespecteerd moeten worden. De site kan ook toegang bieden tot websites van externe partners, via hyperlinks of door de integratie van inhoud van partners, sociale netwerken of sites van derden die niet onder deze vermeldingen vallen. Juridisch. Deze links zijn gemaakt in overeenstemming met de betreffende sites op een moment dat Abylsen het gepast heeft geacht, gezien de inhoud en diensten van deze sites. Abylsen kan echter niet verantwoordelijk worden gesteld voor de inhoud van deze sites en het gebruik dat ervan kan worden gemaakt door de gebruikers.

 

3. INTELLECTUEEL EIGENDOM

De site abylsen.com en de verschillende elementen waaruit hij bestaat, zijn het exclusieve eigendom van het bedrijf Abylsen of van derden die er een licentie voor hebben. Elk gebruik, in welke vorm en op welk medium ook, communicatie, gehele of gedeeltelijke weergave, wijziging of vervorming van de algemene structuur, software, teksten, al dan niet geanimeerde beelden, de knowhow en alle andere elementen waaruit deze site bestaat, door wie dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Abylsen, is verboden en kan een inbreuk vormen, gesanctioneerd door de artikelen L.335-2 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom.

Handelsmerken, logo’s, bedrijfsnamen, tekens, handelsnamen en domeinnamen op de site abylsen.com zijn intellectuele eigendom van Abylsen. Elk gebruik, in welke vorm en op welke drager ook, reproductie of volledige of gedeeltelijke weergave, alleen of geïntegreerd in andere elementen, zonder de schriftelijke, uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Abylsen is strikt verboden en kan een inbreuk vormen die gesanctioneerd wordt door de artikelen L 716-1 en volgende van het Wetboek van Intellectuele Eigendom en/of kan een vorm van misbruik zijn die de aansprakelijkheid van de auteur inhoudt op basis van artikel 13.

Alle informatie op de site is dus uitsluitend bestemd voor privégebruik. Hun reproductie, van welke aard en oorsprong dan ook, en het gebruik van kopieën is alleen toegestaan voor informatieve doeleinden voor persoonlijk en privégebruik.

 

4. ONBESCHIKBAARHEID VAN DE SITE

Abylsen streeft er zoveel mogelijk naar dat de gebruikers te allen tijde toegang hebben tot de site, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld in geval van onbeschikbaarheid van de site, om welke reden dan ook.