Project Management

De uitdagingen van onze klanten gaan verder dan het verlenen van aanvullende technische bijstand. In elke partnerrelatie nemen onze consultants graag de leiding in planning, communicatie, beheer van stakeholders en oplevering, steeds met focus op de vereiste kwaliteit voor de toekomstige patiënt.

Op uw vraag kunnen wij optreden als PMO, waarbij wij het project als één compleet geheel beschouwen. We beheren alles terwijl er wordt toegewerkt naar resultaten afgestemd op het budget en de tijdlijnen.

Onze expertise in project management houdt in:

  • Planning, in detail en in het algemeen
  • Beheer van capaciteit en middelen
  • In kaart brengen en beheer van stakeholders
  • Gerichte en projectgerichte vergaderingen met duidelijke communicatie
  • Voorzien in escalatiemechanismen